Garanti

Denna produkt omfattas av tillverkarens garanti under ett år efter inköpsdatum. Om några fel till följd av defekta material eller tillverkningsfel uppstår under denna ettårsperiod, reparerar eller ersätter tillverkaren produkten utan kostnad för kunden. Tillverkaren står endast för reparation eller utbyte om kunden kan uppvisa giltigt kvitto med inköpsdatum som styrker att servicen begärs inom garantitiden. Garantin omfattar inte produkter och/eller delar som är utslitna och/eller kan betraktas som förbrukningsprodukter. Garantin är inte giltig om felet orsakats av felaktig användning, undermåligt underhåll eller om modifieringar eller reparationer utförts av personer som inte är auktoriserade av tillverkaren. För att produkten ska användas korrekt ska användaren noggrant följa alla instruktioner i användarmanualen och undvika att använda produkten på något sätt som i manualen beskrivs som felaktigt eller som manualen varnar för.